Home » STAATSMIJN WILHELMINA » Ondergronds Stm. Wilhelmina.
Logoinhoud-77.JPG

Overzicht ondergronds Staatsmijn Wilhelmina.

( foto's niet kopieën ivm auteurs rechten, Auteurswet 1912 )

 

Tekening & foto. Van de nieuwe laadplaats op de 506 m.v. Stm. Wilhelmina  uit 1947. © www.gluckauf.nl

Laad plaats van de nieuwe 506 m.Verdieping op Stm.Wilhelmina in 1947.© Driessen/www.gluckauf.nl
Laad plaats van de nieuwe 506 m.Verdieping op Stm.Wilhelmina in 1947.© Driessen/www.gluckauf.nl
Hoofd opzichter J.H.M. Beugels bij de opmetingen . Om de 14 dagen wordt de stand van de pijler door de mijnmeter opgenomen , waarbij hij de ophangtheodoliet gebruikt. Dit meetinstrument ,dat aan de kap of stijl wordt bevestigd , neemt weinig plaats in.© C
Hoofd opzichter J.H.M. Beugels bij de opmetingen . Om de 14 dagen wordt de stand van de pijler door de mijnmeter opgenomen , waarbij hij de ophangtheodoliet gebruikt. Dit meetinstrument ,dat aan de kap of stijl wordt bevestigd , neemt weinig plaats in.© C
Meester opzichter bij de opmetingen Karel Hinzen bezig met het orinteren van een hoofdsteengang op stm.Wilhelmina.© Driessen/www.gluckauf.nl
Meester opzichter bij de opmetingen Karel Hinzen bezig met het orinteren van een hoofdsteengang op stm.Wilhelmina.© Driessen/www.gluckauf.nl
Het door trekken van eenrichting in een bandgalarij. Wanneer voor de afvoer van de kolen een transportband wordt gelegd is het noodzakelijk dat de galarij een zuiver rechte lijn heeft,1948.© Cals/www.gluckauf.nl
Het door trekken van eenrichting in een bandgalarij. Wanneer voor de afvoer van de kolen een transportband wordt gelegd is het noodzakelijk dat de galarij een zuiver rechte lijn heeft,1948.© Cals/www.gluckauf.nl
Wil het vervoer goed functioneren dan moeten de steengangen onder een bepaalde helling lopen. Er moet een lijn worden gedreven.De opzichter bij de opmeting Paffen bij de controle van een moetlijn 1948.© Cals/www.gluckauf.nl
Wil het vervoer goed functioneren dan moeten de steengangen onder een bepaalde helling lopen. Er moet een lijn worden gedreven.De opzichter bij de opmeting Paffen bij de controle van een moetlijn 1948.© Cals/www.gluckauf.nl
Hoe is deze steengangen gelegen tenopzichte van Nieuwe Amsterdams Peil.De waterpas zal het uitwijzen.Tevens wordt hier de helling van het spoor gecontroleerd.© Cals/www.gluckauf.nl
Hoe is deze steengangen gelegen tenopzichte van Nieuwe Amsterdams Peil.De waterpas zal het uitwijzen.Tevens wordt hier de helling van het spoor gecontroleerd.© Cals/www.gluckauf.nl
Om ondergronds een goed oriëntering te verkrijgen , worden de bovengrondse en ondergrondse meetnetten in de mijn met elkaar verbonden .dit geschiedt door middel van loodaansluitingen in de schachten en opbraken . © Cals/www.gluckauf.nl
Om ondergronds een goed oriëntering te verkrijgen , worden de bovengrondse en ondergrondse meetnetten in de mijn met elkaar verbonden .dit geschiedt door middel van loodaansluitingen in de schachten en opbraken . © Cals/www.gluckauf.nl