Cursus boeken T.V.S

 

Bij de Staatsmijnen had iedere mijn een eigen TVS opleiding (technische vakschool) met een eigen gebouw met leslokalen en een leerwerkplaats. De particuliere mijnen hadden een gezamenlijke TVS opgericht. De leerlingen die tot de TVS toegelaten wilden worden moesten al een LTS diploma ofwel minstens 2 jaar voortgezet onderwijs hebben gevolgd. De opleiding duurde 3 jaar en vanaf 1 september 1963 mocht je niet ouder zijn dan 18 jaar en 3 maanden. Je had de keuze uit de volgende richtingen: Metaalbewerking, Electrotechniek, Chemische fabriek, Meet-en regeltechniek en de machinistenopleiding. Hoewel de TVS opleidingen veel minder leerlingen trokken dan de OVS, ging het toch om heel behoorlijke aantallen zoals 300 leerlingen in 1950 en zelfs 500 leerlingen in 1955. 

( foto's niet kopiëren i.v.m. auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl