Monorail van de Oranje Nassau Mijn 2.

De monorail was een transportmiddel dat voornamelijk gebruikt werd in galerijen voor de aan- en afvoer van materialen van en naar de pijler. Hij hing aan het plafond aan een rail en werd aan het begin en aan het eind door een bedieningsman bediend. De inzetmogelijkheden van de monorail waren beperkt omdat er aan enkele belangrijke voorwaarden moest worden voldaan, zo kon hij alleen gebruikt worden in galerijen waar geen stenenvervoer plaatsvond (dus alleen bij terugwaartse afbouw waar de galerij reeds tevoren gedreven was), tevens moest men er zeker van zijn dat er op het traject waar de monorail ingezet werd geen onderhoud noodzakelijk was en er moesten zogenaamde goede dak verhoudingen zijn. De monorail bestond uit een 4-meter lange transportbak met een inhoud van ongeveer een kubieke meter (een ton aan materiaal) die werd voortgetrokken door een eindeloze kabel. Een 20 pk Düsterloh-lier zorgde voor de aandrijving van deze kabel. Op de rechte stukken bereikte de monorail een snelheid van 10 kilometer per uur, op de hoeken was deze snelheid om veiligheidsredenen veel lager.

 

( foto's niet kopiëren i.v.m. auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl