Gezellenhuis " Ons Thuis "

 

Dit Gezellenhuis werd in 1915 gebouwd door de R.K.Werkliedenbond ter verbetering van de woonsituatie van de ongehuwde mijnwerkers. Voor die tijd woonden de ongehuwde mijnwerkers veelal tegen betaling van kost en inwoning bij een gezin in een vaak veel te kleine kamer. Het Gezellenhuis lag aan de Paralelweg te Heerlen en de mijnwerkers moesten er kunnen slapen, eten en ontspannen. In het tehuis werd ook een gaarkeuken geplaatst waar de mijnwerkers tegen een geringe betaling een voedzame maaltijd konden krijgen. Het tehuis telde 82 slaapkamers, een grote gemeenschappelijke eetzaal en een recreatiezaal. Het ontwerp van het tehuis was van Jan Stuyt.

( foto's niet kopiëren ivm auteursrechten, Auteurswet 1912 )