OVS opleiding.

 

In het eerste leerjaar kreeg de OVS'er dagelijks 2 uur les volgens een methode die speciaal voor hem was ontworpen, daarna volgde 1 uur gymnastiek in een zaal of sport op een eigen sportveld. De rest van de dag werd doorgebracht met werk in de jeugdwerkplaats of met troepwerk, dit laatste is te vergelijken met de spelen die men in de verkennerij zoal doet. Ook leerde hij in het eerste jaar een tuin te bewerken, de oogst hiervan mocht hij mee naar huis nemen. De OVS'er stond gedurende deze periode onder leiding van een jeugdleider die speciaal hiervoor was opgeleid. Het eerste jaar werd afgesloten met een week kamperen op het opleidingscentrum Vaalsbroek. In het 2e leerjaar werden de lessen en de sport voortgezet en werkten de jongens bovendien 5 uur per dag in het bovengrondse bedrijf. Op 16½ jarige leeftijd gingen zij het derde leerjaar in. Dan maakten zij ook kennis met de leermijn, waar zij in het ondergrondse vak werden opgeleid door ervaren ondergrondse instructeurs. Na 2 maanden gingen de OVS'ers 1 dag per week ondergronds, na 4 maanden 2 dagen, na 6 maanden 3 dagen en tenslotte de laatste 3 maanden 5 dagen per week. Op die manier werd de overgang van boven naar ondergronds geleidelijk voorbereid en hadden de jongens geen moeilijkheden om zich aan het ondergrondse werk aan te passen. Ook de godsdienstige belangen van de OVS'ers werden behartigd. De katholieke jongens hadden een aalmoezenier en de protestantse een dominee die hun gedurende de hele opleiding wekelijks 1 uur godsdienstonderricht gaven. Zoveel mogelijk werden de OVS'ers die meer dan 7 kilometer van de mijn woonden, gratis per bus van en naar de mijn vervoerd. De werkkleding werd de OVS'er gedurende zijn hele opleiding kostenloos verschaft, ook de werkschoenen, harde pet en gymnastiekkleding.

 

( foto's niet kopiëren ivm auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl

Informatie Boekje over de O. V. S. opleiding.

 

Hieronder vindt U de complete uitgave van een informatieboekje van de OVS opleiding. Het boekje is uitgebracht door de gezamenlijke Nederlandse Steenkolenmijnen en bevat 15 pagina's met veel informatie over deze opleiding zoals het aantal schooljaren, wat er per schooljaar behandeld wordt, de beloning, enz. Het bevat tevens diverse prachtige foto's van wat de leerlingen zoal doen tijdens de opleiding.

( foto's niet kopiëren ivm auteursrechten, Auteurswet 1912 )

Klik hier voor de verzameling te bekijken.

O.V.S Verzameling.


NIEUW!

Aspirant mijnscholieren met het opladen en tellen van ijzeren stijlen. © Staatsmijnen/ www.gluckauf.nl