Bedrijfspassen & Legitimatie kaarten van diverse Mijnen.

Hieronder vindt U foto's van bedrijfspassen en legitimatie die de mijnwerkers nodig hadden. Tevens zijn we ook in bezit van bedrijfspassen die men nodig hadden om zich in en vlak na de 2e wereldoorlog en de jaren daarna en te voren te kunnen legitimeren en om aan te tonen dat men zich op een bepaald tijdstip in de buitenlucht mocht vertonen om op het werk te komen of om naar huis te gaan.

 

( foto's niet kopiëren i.v.m. auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl

 

Dit een Sonderausweis vergunning uit 1944 inclusief een stempel van de Duitse bezetter die men in de oorlog nodig had om zich in de avonduren tussen 20.00 uur en 04.00 uur te kunnen verplaatsen van of naar het werk. Maar dit had men ook nodig om op het mijnterrein te kunnen komen. Deze pas was voor de particuliere mijn Laura.

© www.gluckauf.nl

 

 

Bedijfpas van de Staatsmijn Emma.

© www.gluckauf.nl

 

Bedijfpas van de Staatsmijn Emma.

© www.gluckauf.nl

 

Bedijfpas van de Staatsmijn Maurits.

© www.gluckauf.nl

 

Bedijfpas van de Staatsmijn Maurits.

© www.gluckauf.nl

 

 

Legitimatie bewijs van de Oranje Nassau Mijn 2, uit 1966.

© Simons./ www.gluckauf.nl

 

Dit is een bedrijfspas die werd uitgegeven direct na de bevrijding in 1945. Links is de voorkant en rechts de achterkant van de pas. Hieronder vind u twee foto's van de binnenkant van deze bedrijfspassen.

© www.gluckauf.nl

 

Deze Bedrijfspas werd direct na de bevrijding uitgegeven, zie stempel linksboven.( de hele regio stond nog onder militair gezag). Deze bedrijfpas was voor zowel de Staatsmijn Emma alsook de Staatsmijn Hendrik.

© www.gluckauf.nl

 

Deze Bedrijfpas werd direct na de bevrijding uitgegeven, zie stempel linksonder. Deze bedrijfpas was voor de particuliere mijn Laura & Vereeniging.

© www.gluckauf.nl