Penningen Staatsmijn Emma.

 

Hieronder vindt U de diverse penningen die we in ons bezit hebben van de Staatsmijn Emma. Via de heer Ed Joosten, voormalig portier van de Staatsmijn Emma, weten we dat er op de Emma 10000 mensen werkzaam waren. De mijnwerkerspenningen met nummers tot 7000 waren van de ondergronders, penningen met nummers boven de 7000 waren van de bovengronders. Dit geldt niet voor opzichters-penningen, deze hadden veelal een rood-koperen penning met een veel hoger nummer. De mijnwerkers moesten hun penning ophalen bij de portier en na het omkleden weer afgeven aan de schacht voordat ze ondergronds gingen. Na de dienst bij bovenkomst via de schacht kregen ze hun penning weer terug en deze moesten ze na het douchen weer afgeven bij de portier. Zo wist men precies of er nog iemand ondergronds was en werd er meteen alarm geslagen, er kon bijvoorbeeld een ongeluk gebeurd zijn. De portiers waren altijd met 3 man aanwezig om alles bij te houden en ze hadden ook wisselende diensten, dag-middag en nachtdienst.Één uur voor het einde van de dienst van de portiers kwam de volgende ploeg al zodat ze dan met 6 man waren omdat dan namelijk de piek in hun werkzaamheden was aangezien de vertrekkende en aankomende mijnwerkers elkaar overlapten. De bovengronders die werkzaam waren in de werkplaats van de CWO hadden een aparte ingang met aparte portiers aan de zijkant van de Emma (aan de kant van Treebeek) en ze konden hier hun penningen bij de portier ophalen en weer afgeven.

( foto's niet kopieën ivm auteurs rechten, Auteurswet 1912 )

 

Diverse setjes penningen van de Staatsmijn Emma.

Ronde = Dagdienst ( 06.00 t/m 14.00 )

Driehoek = Middagdienst ( 14.00 t/m 22.00 )

Vierkant = Nachtdienst ( 22.00 t/m 06.00 )

© www.gluckauf.nl

 

Diverse ronde penningen ( dagdienst ) van de Staatsmijn Emma.

© www.gluckauf.nl

 

Diverse vierkanten penningen ( nachtdienst ) van de Staatsmijn Emma.

© www.gluckauf.nl

 

Diverse Penning van CWO.

CWO staat voor Centrale Werkplaats Organisatie, dit was een bovengronds onderdeel met laswerkplaatsen en constructiewerkplaatsen en was onderdeel van de Staatsmijnen maar stond op het terrein van de Staatsmijn Emma.

© www.gluckauf.nl

 

Penning COIP.

COIP staat voor Centraal Ondergronds Instructie Park en lag op het Emma terrein in een kelderruimte. In deze ruimte stonden alle machines die ondergronds gebruikt werden zoals kettingtransporteurs, transportbanden en ondersteuningsmateriaal zoals alle soorten stempels. Iedereen die een opleiding volgde zoals MTV of OVS kregen daar instructie over deze machines. Het hoorde dus bij de praktische opleiding.

© www.gluckauf.nl

 

Noodplaatjes / Penning, deze waren gemaakt toen men aan de sloop begon van de Staatsmijn Emma, bovengronds. Ieder die zich op het terrein bevond kreeg een plaatje met zijn eigen naam, en diende die af te geven aan de voorman. Met de Naam.

© www.gluckauf.nl