Meetmateriaal diverse.

 

Voor ondergronds waren er diverse soorten meet materiaal die van groot belang waren voor de veiligheid van de mijnwerkers. Zo was er onder andere gereedschap om het mijngas te meten, koolmonoxide te meten, luchtvochtigheid te meten, luchtsnelheid te meten, enz. Ook meet materiaal wat de mijnmeters werden gebruikt.

( foto's niet kopieën ivm auteurs rechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl

⚒ 


NIEUW!

 

Landmeter om mijngangen op te meten gebruikt op de Staatsmijnen.

© www.gluckauf.nl


 

Koperen waterpas. Gebruikt op de Staatsmijnen.

© www.gluckauf.nl 


 

ch4 meter van de ON3, 1960 met bescherm kapje.

© K./ www.gluckauf.nl


 

Een zeldzame Mijngasmeter uit de jaren 30 die gebruikt is op de Staatsmijnen. Het klepje op de linker foto staat open, hierdoor keek men dan. Het werkte op benzine en werd via een lontje aangestoken. Op beide onderste foto"s linksonder, recktboven de rode batterij, dat is een klein reservoir voor de benzine en links hiervan was het lont.

© K./ www.gluckauf.nl


Monsterkistje van de Staatsmijn Hendrik, hierin werden de glazen luchtmonsters mee vervoerd naar het laboratorium, kamer 55.

© www.gluckauf.nl


De rechter foto is een instrument om luchtmonsters te nemen. Op bepaalde plaatsen in de mijn werden monsters genomen van de mijnlucht. De inhoud van de flesjes werden bovengronds in het laboratorium onderzocht. Deze is afkomstig van de Staatsmijn Emma, zie de letters EA. Aan de hand van de verkregen uitkomsten weet men hoe de samenstelling van de mijnlucht is en welke hoeveelheid mijngas er eventueel aanwezig was. Deze methode is weliswaar secuur maar niet geschikt voor directe informatie ondergronds. 

© www.gluckauf.nl


Apparaat om vocht en temperatuur te meten.

© www.gluckauf.nl


Dit zijn slinger thermometers met tas  en zonder tas en ze werktte op basis van kwik. Hiermee werd de luchtvochtigheid gemeten.De lucht in de mijn is nooit helemaal droog, zij bevat altijd een zekere hoeveelheid waterdamp. Het vochtgehalte van de lucht speelt bij de warmte afgifte van het lichaam door verdamping een zeer belangrijke rol. Naarmate het vochtgehalte bij een bepaalde temperatuur lager is kan meer zweet verdampen en kan het lichaam dus ook meer warmte kwijtraken. Immers voor verdamping is warmte nodig en deze warmte wordt aan het lichaam onttrokken. De vochtigheid van de lucht werd regelmatig gemeten. Ze zijn afkomstig van de Stm. Emma en Maurits.

© www.gluckauf.nl


 

Een onderdeel voor hoogte te meten.

© www.gluckauf.nl


 

Hier een incompleet tussenstuk, die werden gebruikt om te meten in de Mijnen.

© www.gluckauf.nl


 

Houten waterpas , 10 cm lang.

© www.gluckauf.nl


 

Kleine waterpas, deze werd met een touwtje aan beide zijden ophangen om te zorgen dat het rondhout dat tussen 2 stijlen of kappen werd geslagen op gelijke afstand stonden. Het was makkelijker om mee te werken dan een grote waterpas in de kleine mijngangen. Iedere mijnmeter had dit bij zich.

© www,gluckauf.nl


 

Twee koperen linialen van een meter lang.

© M. Herbergs


 

Thermometer, deze is afkomstig van de Oranje Nassau Mijn.

© www.gluckauf.nl


 

Methaangas meters, de linker is afkomstig van de Staatsmijn Maurits en de rechterkant Staatsmijn Emma.

© www.gluckauf.nl


 

Dit werd aan een riem en om het middel gedragen en hoorde bij de mijnmeter. Hierin zat het kompas en de gradenmeter.

© M. Herbergs


 

Oud kompas, deze werd in de begin jaren van de Mijn gebruikt.

© M. Herbergs.


 

Bijbehorende kist van een planimeter, deze is van de heer Herbergs, voormalig mijnmeter van de Wilhelmina.

© M. Herbergs.


 

Dit is een zeer oude waterpas, beide buisjes werden met water gevuld en werd dan aan bijvoorbeeld de linker en rechterwand opgehangen en zo kon men aflezen of het waterpas was.

© M. Herbergs.


 

Meet apparaat om de dikte van de verflaag te meten, in het originele kistje. Op de steel staat DSM met het serie nummer.

© www.gluckauf.nl


 

Deze Thermometer is afkomstig van een dynamiet magazijn van de Staatsmijn Maurits.

© M. Herbergs.


 

Dit zijn een zogenaamde windmeter, ook wel een anemometer genoemd. Hiermee werd de snelheid van de lucht in een steengang gemeten en is voorzien van een telwerk.Het windmolentje wordt door de luchtstroom in een ronddraaiende beweging gebracht. Beide afkomstig van de Staatsmijnen.

© www.gluckauf.nl


 

Op de foto is een gevelnummer afgebeeld. En werd gebruikt om mijnschade/verzakking te meten.
Deze zat in een gevel van een huis gemetselt en daar van kon met meten en wist men wat voor schade, huis had opgelopen. Door op te meten de verzakking.

© www.gluckauf.nl


 

Tindalloscop. Deze is afkomstig van de ON 1 Mijn.

© www.gluckauf.nl


 

Dit is een CO2 meter en hij meet de hoeveelheid koolzuur.Hij werd ondergronds gebruikt en er werd een glazen buisje ingezet waarin een bepaalde stof zat. Als met met dit apparaat deed pompen dan ging de stof bij aanwezigheid van koolzuur verkleuren, hoe meer de stof verkleurt hoe meer koolzuur er in de lucht aanwezig is. Afkomstig van de ON 1 Mijn.

© www.gluckauf.nl


 

CO2 buisjes voor in de CO2 meter te doen. Met gebruiksaanwijzing.

© www.gluckauf.nl


 

CO2 buisjes de opvolger van de oude  CO2 buisjes. Met beschermkistje, afkomstig van een Duitse Mijn.

© www.gluckauf.nl


 

Theodoliet.

© www.gluckauf.nl


 

Theodoliet met kist.

© www.gluckauf.nl


 

 Dit is een meetinstrument van de mijnmeters.

© www.gluckauf.nl


 

Oude standaard waar een Theodoliet werd opgeplaatst door de mijnmeters. Afkomstig van de Staatsmijn Wilhelmina.

© www.gluckauf.nl

 


 

Dit is een meetinstrument van de mijnmeters.

© K / www.gluckauf.nl


 

Dit is een zeer oud Mijnmeet-instument, een zogenaamd hoekmeetinstrument met een houten statief, deze is ook gebruikt in de Nederlandse mijnen. Van de bovenkant is de foto genomen.

© M. Herbergs.


 

Theodoliet met een Mijnmeters lamp.

© K / www.gluckauf.


 

De afbeeldingen is van een zgn. hangtheodoliet, uit 1940., van het merk De Koningh. Zoals het woord al zegt stonden deze instrumenten niet, zoals de meeste theodolieten, op een statief maar hingen zij, via een balhoofdconstructie aan een pen, die in een balk was geslagen. Er zijn ook constructies t.b.v. I-profielen gemaakt. Het balhoofd maakte het mogelijk de theodoliet vertikaal te stellen. Met dit kleine instrument werden in het algemeen hoekmetingen gedaan aan het front, dus daar waar de bereikbaarheid (breedte en/of hoogte) gering was.
Deze hangtheodoliet is afkomstig van de Oranje Nassau Mijn 4.
De bus met het kettinkje en het balletje is overigens geen schietlood, maar een richtmerk. Als je de theodliet op de pen verwisselt met dit merk zal het balletje op dezelfde plaats hangen als waar het midden van de kijker van de theodoliet zich eerst bevond. Op die manier kon (volgens de methode van gedwongen centrering) van punt tot punt worden gemeten.

© www.gluckauf.nl

 


 

Dit is een zogenaamd waterpasinstrument en is afkomstig van de Staatsmijn Hendrik. Een waterpasinstrument of waterpastoestel is een optisch apparaat, verwant aan de theodoliet, waarmee met hoge precisie een horizontaal vlak gerealiseerd kan worden en hoogteverschillen ten opzichte van dit vlak kunnen worden ingemeten. Met dit apparaat kunnen hoogteverschillen en (weliswaar met lage nauwkeurigheid) afstanden tussen punten ingemeten worden, het zogenaamde waterpassen. Het instrument bezit 2 waterpassen.Het waterpastoestel heeft een vizierinrichting met lenzen, in volgorde: een objectief, een centrale instel-lens en een scherp te stellen oculair. Door het oculair ziet men een verticale en een horizontale kruisdraad haaks op elkaar. Erboven en eronder een wat kortere afstandsdraad. Deze draden zijn ingeëtst op het diafragma, een glazen plaatje in de kijker. De bovenste en onderste afstandsdraden worden gebruikt voor het meten van afstanden.De kruisdraden kunnen scherpgesteld worden door het oculair te verdraaien, zoals bij een verrekijker. Met de centrale instel-lens kan het beeld scherp gesteld worden. Daartoe is hij verbonden met een stelschroef op het apparaat.

© www.gluckauf.nl

 


 

Dit is een zogenaamd waterpasinstrument. Die hierboven is afgebeeld. Deze is gebruikt in de Staatsmijnen.

© www.gluckauf.nl


 

Dit is een theodoliet hoekmeetinstrument voor hoekmeting met daarboven een hangend schietlood en die diende om een rechte lijn te krijgen. Deze is gebruikt op de Staatsmijn Wilhelmina door de Heer M. Herbergs.

© M. Herbergs.


 

Lood dat door een Mijnmeter werd gebruikt. Het is een Blitzlot. Met informatie hoe het werkte

© M. Herbergs


 

Schietlood. Deze werden gebruikt door de Mijnmeters.

© Simons


 

Dit is een zogenaamde dwangcentrering, met een optische kijker om naar het dak te kijken. Twee verschillende modellen.

© M. Herbergs.


 

CH4 meter afkomstig van de Mijn Oranje Nassau 3. Deze is gebruikt in de jaren zestig. Er zit ook nog de originele leren bescherm kapje erbij.

© K / www.gluckauf.nl


 

Max meters, allemaal afkomstig van de Staatsmijn Maurits.

www.gluckauf.nl


 

Ohm meter, deze afkomstig van de Oranje Nassau 4.

© www.gluckauf.nl


 

Een Ohm meter is een meetinstrument die de schietmeester/houwer bij zich had om de elektrische weerstand in ohm van een bepaalde stof van een elektrische component te meten. Dit gebeurd door een elektrische spanning aan te brengen over de te meten component, en de resulterende stroom te meten. Via de wet van Ohm kan dan de elektrische weerstand worden berekend. Deze berekening is al op de meetschaal verwerkt waardoor de weerstandswaarde rechtstreeks in ohm kan worden afgelezen.

 © www.gluckauf.nl 


 

Ohm meter afkomstig van de Staatsmijn Hendrik.

© www.gluckauf.nl


 

Ohm meter van de Oranje Nassau Mijn 1. Op de linkerkant van de foto, op de deksel zie je duidelijk staan ON 1.

© www.gluckauf.nl


 
Een ohm meter afkomstig van de
Heer Hermans, werkzaam op de Staattoezicht.

© www.gluckauf.nl


 

Ohm meter van Schacht 4 van de Staatsmijn Emma.
© www.gluckauf.nl

 

Een ander voorbeeld van een ohm meter, zeer oud exemplaar in een lederen beschermdoos en in het metalen plaatje op de deksel staat ON 1.

© www.gluckauf.nl


 

Ohm meter rechts van de foto, links een max meter.

© www.gluckauf.nl


 

Ohm meter in een houten kast.

© www.gluckauf.nl


 

 Meet aparaat van de voormalige Stm. Hendrik. Deze werd gebruikt in de luchtschacht van deze Mijn.

© www.gluckauf.nl


 

Enkele spullen die een Mijnmeter bij zich had. Een Mijnlamp, kleine hamertje en een gradenboog.

© K / www.gluckauf.nl


 

Meetlint gebruik in de Limburgse mijnen.

© www.gluckauf.nl


 

Kompas/ stopwatch gebruikt door mijnmeters .

© www.gluckauf.nl


 

Kompas / waterpas gebruikt in de mijnen.

© www.gluckauf.nl


 

Toestel werd gebruikt door de mijnmeters voor de richting te bepalen Noord,zuid,oost,west in de hoofd steengangen en steengalerijen. Afkomstig van de Staatsmijnen.

© www.gluckauf.nl


 

Meetapparaat wat gebruikt is in de Staatsmijn Hendrik. Werd gebruikt in de luchtschacht van deze Mijn. Als iemand meer info heeft over dit apparaat graag even mailen!

© www.gluckauf.nl


 

Meet apparaat wat gebruikt is in de Staatsmijn Hendrik. Werd gebruikt in de luchtschacht van deze Mijn. Als iemand meer info heeft over dit apparaat graag even mailen!

© www.gluckauf.nl