Mijn ongeluk.

 

Redding van 3 mijnwerkers uit Willem Sophiamijn. Op donderdag 18 augustus 1955, om 20.30 uur, stortte op de 217-meter verdieping van de Willem Sophiamijn in Spekholzerheide een gang in waardoor drie koempels de weg terug zagen afgesneden, ze hebben 3 dagen vast gezetten. Via telefoon konden ze meldden dat het hun goed ging. Via een persluchtleiding werden ze ze van voedsel voorzien. Een Duitse boorploeg maakte over een lengte van 37 meter een gat om hen door te laten. Uiteindelijk kwamen Hubert Bertram, Piet Schoormans en als laatste de eveneens Hubert Bertram geheten voorman weer boven.

© www.gluckauf.nl

( foto's niet kopiëren ivm auteursrechten, Auteurswet 1912 )