Monument bij de Haven Stein.

Het monument in de haven van Stein is gemaakt door Eugene Quanjel, het is een beeldengroep van een havenarbeider, een mijnwerker en een landbouwer en de beeldengroep staat op een rond gemetseld basement. Aan de zijkanten staan de wapens van Stein en Limburg. Het monument is op 13 augustus 1955 onthuld door de toenmalige Koningin Juliana. De Gemeente Stein heeft het beheer over het monument . 

( foto's niet kopiëren ivm auteursrechten, Auteurswet 1912 )

 

Foto's van het oude beeld. Er staan drie mannen uitgebeeld,één ervan is een mijnwerker. Het beeld is onthuld door de toenmalige Koningin Juliana.

© www.gluckauf.nl

Ongeveer 65 jaar lang keken de mijnwerker, de boer en de havenarbeider uit over het water van het Julianakanaal. Zonder ingrijpen zou het beeld door tand des tijds verloren zijn gegaan. De Werkgroep Kleine Monumenten Stein heeft sponsors gezocht en gevonden om de restauratie te financieren. Dit waren Gemeente Stein, Provincie Limburg, Rabobest-fonds, Stichting MEG en de firma L’Ortye als eigenaar van de haven. In 2010 is het beeld restauratie.

© www.gluckauf.nl