Gereedschap voor Schietmeester.

 

Hieronder vindt U diverse foto's van materiaal die een schietmeester nodig had om zijn werk te kunnen doen zoals schietapparaten, dynamietstaven, dynamietpinnen, schietkabel, schietkist, waterpatroon, schietpenning en ohm-meters.

( foto's niet kopiëren i.v.m. auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl

 

Tekening afvuurtoesel.

© De Vries/www.gluckauf.nl

 

Schiet apparaat van de voormalige Mijn van de Oranje Nassau Mijn 1. Deze is vrij uniek om dat deze apparaat twee op draai handvatten heeft.

© F. Cals/www.gluckauf.nl

 

Schiet apparaat ( hier boven afgebeeld) afkomstig van de Staatsmijn Emma. Je ziet duidelijk de letters EA ( Staatsmijn Emma). Met dit aparaat kon men 15 schoten mee schieten.

© www.gluckauf.nl

 

Schietapparaat afkomstig van de Staatsmijn Maurits, zie foto hier onder, dan zie je de letters MS ( Staatsmijn Maurits).

© www.gluckauf.nl

 

Schietapparaat, dit model is in zeer goede staat. De meeste schietapparaten die van de Mijn afkwamen werden eerst onklaar gemaakt, oftewel stuk geslagen, zodat de dynamo het niet meer deed. Het gat werd dan op gevuld met lood. Op deze pagina bij het schietapparaat van de ON 1 zie je dat duidelijk.

© www.gluckauf.nl

 

Dit is een schietapparaat. Het is een dynamo waardoor de stroom wordt geleverd voor het tot gloeien brengen van het gloeidraadje in de ontsteker. De elektrische stroom wordt via kabels van het schiettoestel naar de ontstekers gevoerd.

© www.gluckauf.nl

 

 

Hier een ander model van een schietapparaat. Afkomstif van de Mijn Julia.

© www.gluckauf.nl

 

 

Dit schietapparaat is afkomstig van de Staatsmijn Maurits.

© www.gluckauf.nl

 

Dit schietapparaat is afkomstig van de Oranje Nassau Mijn 1, te zien aan de ingeslagen letters.

© www.gluckauf.nl

 

Dit schietapparaat is afkomstig van de Staatsmijn Hendrik. Je ziet duidelijk HK staan (Staatsmijn Hendrik ).

© www.gluckauf.nl

 

Een oud schiet apparaat, in een houtenkist.

© R. Buisman.

 

Schiethendels om de dynamo op te draaien van het schietapparaat.

© www.gluckauf.nl

 

Dit zijn een dynamietpin en hoorde bij de schiethouwer of schietmeester. Hij diende om ruimte te maken in een staaf dynamiet voor het aanbrengen van de ontsteker. Deze pin is van koper om bij een draaiende beweging zo min mogelijk warmte op te wekken in verband met ontploffingsgevaar.

© www.gluckauf.nl

 

Dynamietstaaf, deze werden gebruikt in de Limburgse Mijnen.

© M. Herbergs.

 

Dynamiet kist, deze werd gebruikt in een Duitse Mijn, en ook in enkele Limburgse Mijnen.

© www.gluckauf.nl

 

Dynamiet kist gebruikt in de Staatsmijn Emma.

© www.gluckauf.nl

 

Schietkabels van 30 meter lang, deze soort kabels lagen in de post. Waar je de rode snelverbinders ziet zitten, deze ogen werden aan het schietapparaat vast gemaakt.

© www.gluckauf.nl

 

 

Schietkabel, nog in verpakking.

© www.gluckauf.nl

 

Dit is een doorsnee van een ontsteker. ( eerste rechter foto) Hij werd gebruikt bij het schieten. 
Helemaal rechtrs zien we schietkabel, aan de linker en rechterzijde zien zogenaamde lasdoppen. De nummers die hier aan zitten hebben te maken met de ontstekingssnelheid. De 5 staat voor 5 milliseconden en de 7 voor 7 milliseconden. Als er in een steengang geboord en geschoten moest worden, werden altijd 40 gaten geboord en volgestopt met een ontsteker, dynamiet en een waterpatroon. De ontploffingen volgden snel achter elkaar vandaar dus de nummers aan de lasdoppen.

© www.gluckauf.nl

 

 

Isolerende snelverbinders.

© www.gluckauf.nl

 

Diverse waterpatronen, lange & dunne. Omdat de mijnwerkers de patronen vaak leegdronken, is men op gegeven moment overgegaan tot het toevoegen van kleurstof aan het water.

© www.gluckauf.nl

 

Een Ohm meter is een meetinstrument die de schietmeester/houwer bij zich had om de elektrische weerstand in ohm van een bepaalde stof van een elektrische component te meten. Dit gebeurd door een elektrische spanning aan te brengen over de te meten component, en de resulterende stroom te meten. Via de wet van Ohm kan dan de elektrische weerstand worden berekend. Deze berekening is al op de meetschaal verwerkt waardoor de weerstandswaarde rechtstreeks in ohm kan worden afgelezen.

© www.gluckauf.nl

Grote schietkist, die meen op de rug kon dragen. Deze is afkomstig van de Staatsmijn Hendrik. Hier in zat materiaal wat de schietmeester allemaal nodig had.( links foto). De rechter foto is van een schietkist voor springstof. Net als de onderste foto. allemaal afkomstig van de Stm. Hendrik

© www.gluckauf.nl

 

Sleutelset die een Schietmeester bij zich had.( linker foto ). Op de rechter foto slot voor een springstof kist. Afkomstig van de Stm. Maurits.

© www.gluckauf.nl

 

Ronde ijzeren blik, deze werd gebruik om dynamiet afval in te doen, om daarna te vernietiging. Deze is afkomstig van de Staatsmijn Maurits.

© www.gluckauf.nl

 

Dit is een zogenaamde schietpenning (vandaar de letters SP) die een schietmeester of schiethouwer ondergronds samen met zijn mijnwerkerspenning moest inleveren om zijn benodigde spullen te ontvangen, zijn naam, nummer en de spullen die hij meekreeg werden genoteerd. Deze penning is afkomstig van de Staatsmijnen en komt waarschijnlijk van de Staatsmijn Emma.

© www.gluckauf.nl

 

Schietpenning van Math Kleinjans uit 1957 van de Stm.Hendrik. © N. van Rijn/www.gluckauf.nl

 

Overzicht hoe men moest boren en plaatsen van springstof.

© www.gluckauf.nl

Boekje voorschriften van de Oranje Nassau Mijnen, Het gebruik van ontplofbare stoffen en ontstekingsmiddelen.

Door hier onder in de dia voorstelling te kijken kunt u het het boekje bekijken

© www.gluckauf.nl