Motorrijtuigen inschrijvingen.

( foto's niet kopiëren i.v.m. auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl

Bewijs van inschrijving van een vrachtauto Bedford, die eigendom is van de Staatsmijnen Limburg was.
Tweede foto is een Bedford vrachtauto die is gebruikt op de Staatsmijnen Limburg, waar hier links een bewijs van inschrijving is.

© www.gluckauf.nl