Personeel van de Staatsmijn Emma.

 

Hier een overzicht van het personeel dat gewerkt heeft bij de Mijn Emma.

( foto's niet kopiëren i.v.m. auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl

Machinisten van de Staatsmijn Emma.

Arbeiders van de Staatsmijn Emma bovengronds.

Stokers van de ketelhuis van de Stm.Emma.

 

Jubilaris Cor van de Werdt. Met collega's. 

De tekst die werd vermeld in de krant: Donderdag 1 augustus 1957 hoopt de heer C.J. van de Werdt, Mariagewandenstraat 10 te Hoensbroek zijn 40 jarig dienstjubileum bij de Staatsmijnen te vieren. Als een markant feit mag vermeld worden dat de a.s. jubilaris ook 40 jaar uitsluitend op de Emma heeft gewerkt. Hij begon zijn loopbaan op zeer jeugdige leeftijd. Toen hij dertien jaar oud was werd hij als leesjongen op de losvloer geplaatst. Drie jaar later daalde hij voor het eerst de schachten af om als sleper zijn eerste ondergronds mijnarbeid te verrichten. Spoedig werd hij ondergronds locomotiefmachinist, daarna opbraakseingever en na 12 ondergrondse jaren kwam hij n dienst bij het spoorweg-en expeditiebedrijf der staatsmijnen. Bij deze dienst is hij thans precies 25 jaar werkzaam en hij is sinds de laatste jaren stoker in de locomotievenloods. De jubilaris behoort tot de meest getrouwe arbeiders. Hij is altijd stipt op tijd en heeft nog nimmer verzuimd. Het zal daarom voor zijn hoogste chef bedrijfsingenieur Reinards een prettige en aangename taak zijn om de jubilaris te huldigen. De feestdag zal door de jubilaris ingezet worden met het bijwonen van een plechtige dankmis in de parochiekerk van Mariagewanden waarna de officiële huldiging op de kamer van bedrijfsingenieur Reinards zal plaats hebben.

© R. van de Werdt./www.gluckauf.nl

Groepsfoto's van mensen die een bezoek hebben gebracht aan de Stm.Emma.

Mijnopzichters van de Staatsmijn Emma.

Mijnwerkers van de Staatsmijn Emma.

Busvervoer voor de mijnwerkers van de Staatsmijn Emma 1945. Op de achtergrond staat een Duitse leger bus. Die ook werd gebruikt voor vervoer. © www.gluckauf.nl
Mijnwerkers stappen uit de bus in 1945 Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Langs de portier van de Staatsmijn Emma om de penning op te halen in 1945. © www.gluckauf.nl
Langs de portier van de Staatsmijn Emma om de penning op te halen in 1945. © www.gluckauf.nl
Info bord Staatsmijn Emma, hier liepen de medewerks langs zodat ze konden zien welke info de directie had, in 1945. © www.gluckauf.nl
Aanvang dienst Staatsmijn 1945. © www.gluckauf.nl
Uitreiking van nieuwe drinkfles, uit 1945 Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Inlevering kledingbonen uit 1945 Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Uitreiking voedselbonen in 1945, Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Mijnwerkers krijgen extra eten voor aanvang dienst in 1945, Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Mijnwerkers krijgen extra eten voor aanvang dienst in 1945, Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Medewerkers bovengronds Staatsmijn Emma 1945. © www.gluckauf.nl
Staatsmijn 1945.© www.gluckauf.nl
Medewerkers bovengronds Staatsmijn Emma 1945. © www.gluckauf.nl
Medewerker bovengronds Staatsmijn Emma 1945.© www.gluckauf.nl
Loc.machinist ondergronds 1945 Staatsmijn Emma.© www.gluckauf.nl
Personen vervoer ondergronds Staatsmijn Emma 1945.© www.gluckauf.nl
Wagons laden in 1945 Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Af vul plaats ondergronds in 1945 Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Af vul plaats ondergronds in 1945 Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Liftkooi ondergronds voor wagons 1945 Staatsmijn Emma.© www.gluckauf.nl
Opzichters in een Mijngang in 1945 Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Mijn gas meten 1945 Stm.Emma.© www.gluckauf.nl
Boeteren in 1945 Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Mijnwerker ondergronds telefoneren in 1945, Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Mijnwerkers aan het werk in 1945 Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Mijnwerkers aan het werk in 1945 Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Vullen van mijngangen in 1945 Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Mijnwerkers onderweg naar de Lift kooien 1945 Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Personen vervoer ondergronds Staatsmijn Emma 1945.© www.gluckauf.nl
Mijnwerkers wachten op de liftkooi in 1945 ondergronds Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Mijnwerkers wachten ondergronds om naar boven te kunnen gaan in 1945 Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Mijnwerkers wachten ondergronds om naar boven te kunnen gaan in 1945 Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Mijnwerkers wachten ondergronds om naar boven te kunnen gaan in 1945 Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Mijnwerkers stappen uit de liftkooi 1945 Staatsmijn Emma.© www.gluckauf.nl
Mijnwerkers stappen uit de liftkooi 1945 Staatsmijn Emma.© www.gluckauf.nl
Mijnwerkers stappen uit de liftkooi 1945 Staatsmijn Emma.© www.gluckauf.nl
Kolen wagons bij d liftkooien 1945 Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Mijnwerkers stappen uit de liftkooi 1945 Staatsmijn Emma.© www.gluckauf.nl
Staatsmijn Emma, 1946. © www.gluckauf.nl
Melkbar 1945 Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Melkbar 1945 Staatsmijn Emma. © www.gluckauf.nl
Mijnwerker verlaat het hoofdgebouw Staatsmijn Emma in 1945. © www.gluckauf.nl
Mijnwerkers klaar met de dienst staatsmijn Emma in 1945. © www.gluckauf.nl
Kranten jongens verkopen de krant aan mijnwerkers van de Staatsmijn Emma, bij het verlaten van de Mijn in 1945. © www.gluckauf.nl
Mijnwerkers lezen buiten de Mijn de krant in 1945. De 2 personen die de krant lezen zijn Loc.machinisten van de Stm. Emma. © www.gluckauf.nl
foto is genomen op 11 febr.1947 Staatsmijn Emma. © anefo/gluckauf.
Studenten bezoeken de Staatsmijn Emma in 1947. © Anefo/gluckauf.

Houwers van de Staatsmijn Emma.

Men werd houwer door de 3-jarige houwersopleiding te volgen. Je mocht deze cursus pas volgen als je minimaal 17 jaar was. Het eerste deel van de opleiding bestond uit schriftelijke lesblokken. Hierin kreeg je alles te weten over steenkool en de winning hiervan. In 6 studieboeken werd het mijnbedrijf en de winning ervan behandeld. De houwersopleiding was een uitgebreide opleiding die van een mijnwerker een technische vakman maakte. Om iets van de praktijk mee te maken kwamen de cursisten daarna voor 6 maanden in een leerpijler ondergronds. Onder leiding van ervaren houwers gingen zij aan de slag om steenkool te winnen. Een houwer had zoveel kennis in huis dat hij bijna ieder probleem zelf kon oplossen. De cursus werd afgesloten met een examen en een houwersdiploma.

Pijlers van de Staatsmijn Emma.

Van de pijlers van de Emma was bekend dat ze een slecht dak hadden en dat vergde veel aandacht bij de ontginning van de pijlers. Begin november 1947 werd een pijler aangetrokken met een enorme omvang, een pijler die tot op dat moment de indrukwekkendste was in het ondergrondse bedrijf van de Emma, deze pijler bevond zich in Laag III-IV. Deze pijler had over een lengte van 140 meter een dikte van de kool van 3 meter (van voet tot kop). Voor deze pijler werden speciaal mijnwerkers uitgezocht en opgeleid omdat deze pijler speciale aandacht nodig had. Deze pijler was zo uniek dat de Chef van het Ondergrondse bedrijf van de Emma aan de speciaal voor deze opgeleide houwers een envelop met inhoud overhandigde. In deze envelop zat een uitbouwschets van de pijler waarbij het ingewikkelde bouwwerk tot in de finesse was aangegeven. De houwers moesten dit dan ook thuis bestuderen. In deze pijler werden 2,88 meter lange Gerlach-stijlen van 70 kilo per stuk gebruikt evenals houten palen die zo dik waren dat ze slechts met volle arm omvat konden worden. De vulstenen voor deze pijler werden door valpijpen getransporteerd die waren aangebracht in een 40 meter hoge neerbraak en verder via een tussengallerij naar de blaasmachine werden getransporteerd. De ontginning van deze pijler vergde vele maanden.

 

Houwer achter een boorhamer met een stofmasker op. In 21 november 1945 in de Stm. Emma.© ANEFO./www.gluckauf.nl
Houwer achter een boorhamer met een stofmasker op. Bezig met gaten te boren. In 21 november 1945 in de Stm. Emma. © ANEFO./www.gluckauf.nl
Houwer aan het werk. In 21 november 1945 in de Stm. Emma.© ANEFO./www.gluckkauf.nl
Houwer aan het werk in een pijler. In 21 november 1945 in de Stm. Emma.© ANEFO./www.gluckauf.nl
Houwer aan het werk in een pijler. In 21 november 1945 in de Stm. Emma.© ANEFO./www.gluckauf.nl
Houwer aan het werk met een boorhamer. In 21 november 1945 in de Stm. Emma.© ANEFO./www.gluckkauf.nl
mijnwerkerstmemma1945-1.jpg
Houwer aan het werk aan het kolen front met een boorhamer. In 21 november 1945 in de Stm. Emma.© ANEFO./www.gluckauf.nl
Houwer aan het werk met een boorhamer, in een pijler. In 21 november 1945 in de Stm. Emma.© ANEFO./www.gluckauf.nl
Houwer aan het werk met een boorhamer. In 21 november 1945 in de Stm. Emma.© ANEFO./www.gluckauf.nl
Houwer aan het werk met een boorhamer, in een steile pijler. In 21 november 1945 in de Staatsmijn Emma. © ANEFO./www.gluckauf.nl
Houwer aan het werk met een boorhamer, in een steile pijler. In 21 november 1945 in de Stm. Emma.© ANEFO.www.gluckauf.nl
Gerlachstijl plaatsen 1947, Stm.Emma.© www.gluckauf.nl
HOUWER MET AFBOUWHAMER AAN KOOLFRONT STM.EMMA 1950.© Stm./www.gluckauf.nl
HOUWER AAN DE KOOL STM.EMMA 1950.© Stm./www.gluckauf.nl
HOUWER AAN DE KOOL STM.EMMA 1951.© Stm./www.gluckauf.nl
Mijnwerker in een pijler van de Stm. Emma aan het werk met een afbouwhamer. De foto is uit 1965. © Lahaye./www.gluckauf.nl

Geslaagde Houwers van de Staatsmijn Emma.

Foto's van het voormalig kantoorpersoneel van de Staatsmijn Emma.

Hieronder vindt U groepsfoto's van personeelsleden die ooit werkzaam waren op de Staatsmijn Emma. Indien U personen op de foto's zou herkennen, plaats dan aub een reactie in ons gastenboek of mail ons via "Contact".