Medewerkers van de Mijn Willem-Sophia.

( foto's niet kopiëren ivm auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl

Groepsfoto's van geslaagde medewerkers van de Mijn Willem-Sophia.

 

23 juli1949.

21 geslaagde Houwers Willem Sophia.

Een autotocht werd samen met hun vrouwen of verloofde aangeboden, door de directie.

© Cals/www.gluckauf.nl

 

Nieuwe houwers van de Mijn Willem-Sophia, uit 1948. © Cals/www.gluckauf.nl 

Opzichters van de Mijn Willem-Sophia.

NIEUW!

 

Opzichter Van de Werff 1949.

© Cals / www.gluckauf.nl

Houwers van de Mijn Willem-Sophia.

NIEUW!

 

Houwer aan het boren, in de Mijn Willem-Sophia in 1949.

© Cals / www.gluckauf.nl

Trein machinisten van de Mijn Willem-Sophia.

 

Willem-Sophia perslucht locomotief in de hamm steengang op de 105 m.verdieping. © Cals/www.gluckauf.nl

Schiethouwers van de Mijn Willem-Sophia.

 
Schiethouwer Pieter Baggen uit Nyswiller tekent voordat hij naar zijn post op de 296-meter verdieping gaat, voor de ontvangst van explosieven bij het hoofdmagazijn op een diepte van 400 meter, in 1950 in de Mijn Willem Sophia.De Heer Baggen was in 1950 precies 50 jaar oud, hij begon in 1919 als sleper in een pijler op de Willem Sophia en in 1924 werd hij posthouwer en kreeg hij een eigen post in de voorbereiding en mocht hij er zelf schieten. Op deze foto uit 1950 was hij na ruim 25 jaar schieten als het ware een schietspecialist geworden.

© Vromen./ www.gluckauf.nl

 

 

Schiethouwer Pieter Baggen uit Nyswiller gaat naar zijn post op de 296 meter verdieping van de mijn Willem Sophia. © Cals/www.gluckauf.nl

 

Tussen 2 gesteentepakketten in het front van post 50 loopt een 50 cm dille laag kolen. Bij begin dienst wordt de kool met Afbouwhamers gewonnen en op de band gedeponeerd . Het dak voor het front wordt daarna door een voorlopige houten betimmering gezekerd. 1947. © Cals/www.gluckauf.nl

 

Het gesteente tussen dak en vloer van de galerij wordt met veiligheidsspringstof weggeschoten. Wanneer voldoende is ontkoold worden allereerst met behulp van slangenboor de benodigde schietgaten aangebracht in het gesteente .1947. © Cals/www.gluckauf.nl

 

Even tijd voor boterham en een slok koffie . Het eerste gedeelte van het werk op de post is achter de rug . Zes schietgaten keurig uitgeboord en uitgeblazen kunnen met veiligheidsspringstof worden bezet. 1947. © Clas/www.gluckauf.nl

 

Met behulp van de laadstok worden de schietpatronen in de schietgaten geschoven. Vervolgens worden in de afdekkers . De bovenste schietgaten , leempatronen , de zogenaamde , Besatz, aangebracht . 1947. © Cals/www.gluckauf.nl

 

Het front voor de galerij is nauwkeurig met benzine lamp op mijngas afgelicht. De schoten worden aan het schiettoestel gekoppeld . Eventuele toevoerwegen naar de post worden afgezet. De mannen verwijderen zich minstens vijftig meter van het front . Dan trek Baggen het schietapparaat af.1947. © Cals/www.gluckauf.nl

 

In de simpel of steenzak, een soort kleine pijler, waarvan de kop even boven de vloer aan het front van de bandgalerij uitmondt, moet het bandje waarmee de gewonnen kool wordt afgevoerd telkens naar het kookfront worden omgelegd. Er moet plaats komen voor de vulling.1947. © Cals/www.gluckauf.nl

 

Met de stenen die bij het schieten vrijkomen wordt de oude man van de simpel verpakt. De stenen worden met de hand of met de schop boven in de steenzak gedeponeerd waar het ontkoolde pand verder met de hand wordt opgevuld . 1947. © Cals/www.gluckauf.nl

 

Als de stenen aan het front van de galerij zijn  opgeruimd komt er plaats voor de definitieve betimmering . Met behulp van een bijl worden de polten op maat en gewenste hoek gekapt. Een ijzeren kap wordt provisorisch opgelegd. 1947. © Cals/www.gluckauf.nl 

 

Een schiethouwer op een post moet een veelzijdig man zijn . Op zijn tijd speelt hij ook nog voor mijnmeter. Als de kap provisorisch is opgelegd wordt de richting van de galerij met behulp van een namaakschietlood doorgetrokken . 1947. © Cals/www.gluckauf.nl