SBB oftewel het Stikstofbindingbedrijf van de Staatsmijn Maurits.

 

Het SBB produceerde in eerste instantie voornamelijk ammoniak en kunstmest. Het bedrijf is op 1 januari 1929 met het allereerste personeelslid, de heer Wichers, van start gegaan en toen kon de personeelsopbouw beginnen, hand in hand met de toen reeds in gang zijnde bouw van de fabriek. Op 31 december 1929 waren er 182 personen in dienst: 3 ingenieurs, 24 overige beambten en 155 arbeiders. Een jaar later, toen het bedrijf ruim een half jaar in productie was, lag het totale personeelsbestand al tot 462 man gestegen waaronder 6 ingenieurs, 34 overige beambten en 422 arbeiders. Daarmee was de opbouwfase van het bedrijf voltooid en vanaf 1 januari 1931 was het SBB een volwassen zelfstandig bedrijf binnen de Staatsmijnen. Dankzij de SBB zijn de Staatsmijnen uitgegroeid tot de huidige chemiereus die DSM tegenwoordig is, met tal van producten. In 2007 heeft DSM helemaal afscheid genomen van de chemische producten met een bulk karakter. De onderneming legt zich nu toe op producten die toepassingen vinden in, onder andere, de voedingsmiddelenindustrie, de gezondheidssector, automobielen, verf en bouw.

( foto's niet kopieën i.v.m. auteurs rechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl

Privé opnames medewerkers SBB Maurits.


 

Ben de Coninck en collega's van SBB Maurits.

© B. Coninck / www.gluckauf.nl


 

Ben de Coninck en collega's van SBB Maurits.

© B. Coninck / www.gluckauf.nl


 

Ben de Coninck en collega's van SBB Maurits.

© B. Coninck / www.gluckauf.nl

 


 

Alfons de Coninck eerste coke meester SBB Maurits 1953.

© Staatsmijnen / www.gluckauf.nl


Synthesegasfabriek.

Op 28 oktober 1949 werd op het Stikstofbindingsbedrijf van de Staatsmijnen, de Synthesegasfrabriek in bedrijf gesteld. 

© www.gluckauf.nl


 

Prof. Dr J.R.N. van den Brink, minister van Economische zaken (r) en Dr. aait J. van Aken tijdens een rondgang door synthesegasfabriek van het S.B.B. Van staatsmijnen, nadat de fabriek door minister in gebruik was gesteld.

© Driessen / www.gluckauf.nl


 

Synthese gasfabriek wit omlijnd. uit 1949.

© Cals / www.gluckauf.nl


 

Een net van leidingen verbindt gebouwen en installaties van de nieuwe Synthesegasfabriek . Rechts op de foto de saturatoren.

© Cals / www.gluckauf.nl


 

Een deel van het conversiegebouw de Synthesegasfabriek. Convertoren en leidingen zijn bekleed met een dikke laag isolatie materiaal. In verband met de hoge temperaturen die bij de omzetting van het gasmengsel optreden. De foto is uit 1949.

© Cals / www.gluckauf.nl


 

Enkele van de machtige compressoren die zijn opgesteld in het conversiegebouw van de Synthesegasfabriek.

© Cals / www.gluckauf.nlSalpeterzuurfabriek


Van het verloop van de productie .
Blauw is producten
---- = is toekomstmogelijkheden 
Zwart/grijs is grondstoffen 

Overzicht foto's van SBB Maurits.

LUCHT OPNAME STIKSTOF BINDINGSBEDRIJF SBB 1930.© www.gluckauf.nl
OVERZICHT STIKSTOFBINDINGSBEDRIJF SBB 1934.© Stm./www.gluckauf.nl
1934.GAS SCHEIDINGEN SYNTHESE SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
GAS SCHEIDINGEN SYNTHESE SBB 1938.© Stm./www.gluckauf.nl
1938.GAS SCHEIDINGEN SYNTHESE SBB.© www.gluckauf.nl
1938.GAS SCRUBBERS SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
1938.GAS SCHEIDINGEN SYNTHESE SBB./© Stm./www.gluckauf.nl
WATERTOREN SBB 1938.© Stm./www.gluckauf.nl
LUCHTFOTO STIKSTOFBINDINGSBEDRIJF SBB 1944.© Stm./www.gluckauf.nl
COMPRESSOR HAL GASSCHEIDING SBB 1945.© Stm./www.gluckauf.nl
1945.COMPRESSOR HAL GAS SCHEIDING SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
1945.HEUVEL GRAVER IN KAS-LOODs SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
1945.ZAKKEN VERLADING KUNSTMEST SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
1945.OVERZICHT WATERTOREN ALCOHOL FABRIEK ETC SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
1945.SALPETERZUUR FABRIEK SZF SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
1945.NITRAAT FABRIEK 1NF1 SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
1945.NITRAAT FABRIEK 2NF2 SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
1945.STENEN KRUIKEN VOOR OPSLAG SALPETERZUUR SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
NIEUW! W. Offermans en de heer Cornelissen Georganiseerde chemische opleidingen van de SBB.© Cals/www.gluckauf.nl
NIEUW! Apparatuur voor de nieuwe water gas installatie.© Driessen/www.gluckauf.nl
NIEUW! Onderdelen voor de nieuwe watergas fabriek SSB uit 1949.© Cals/www.gluckauf.nl
NIEUW! Transport van onderdelen Voor de nieuwe watergas fabriek SSB 1949.© Driessen/www.gluckauf.nl
NIEUW! De montage van de installaties in het conversie gebouw van de nieuwe watergas fabriekvanhet SSB in 1949.© Driessen/www.gluckauf.nl
NIEUW! De zware fundamenten waar op de machtige compressoren zullen draaien.Op de achtergrond een betonwand die uit losse betonplaten is geconstrueerd.Nieuwe watergas fabriek SSB 1949.© Driessen/www.gluckauf.nl
SSB nieuwe aanbouw in 1947. © Driessen/www.gluckauf.nl
NITRAAT FABRIEK 1NF1 SBB 1946.© Stm./www.gluckauf.nl
Grote gashouder van de SBB 1946.© Driessen/www.gluckauf.nl
KUNSTMEST VERLADING SBB 1946.© Stm./www.gluckauf.nl
1948.SALPETERZUUR FABRIEK 1SZF1 SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
1948.OVERZICHT STIKSTOFBINDINGSBEDRIJF SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
1948.SALPETERZUUR FABRIEK 2SZF2 SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
1948.LABORATORIUM GEBOUW SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
1948.ZAAL LABORATORIUM SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
1950.STIKSTOF BEPALINGIN KUNSTMEST LABORANT SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
1950.HEUVEL GRAVER IN KUNSTMESTLOODS SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
1950.VERPAKKEN KUNSTMEST SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
Vulstation van het SBB bedrijf, uit 1950.© Spies/gluckauf.
1950.VERPAKKEN KUNSTMEST SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
Vulstation van het SBB bedrijf, uit 1950. © Spies/gluckauf.
Transportband met de zakken voor het SBB. De foto is uit 1950.© Spies/gluckauf.
1950.,MENG MEST NPKIN PAPIEREN ZAK SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
1950.SALPETERZUUR FABRIEK MET KRUIKEN SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
SBB fabriek van de Staatsmijn Maurits uit 1951,op de foto zie je een a-ventilator. © Stork/ gluckauf.
1951.TEKENZAAL STIKSTOFBINDINGS BEDRIJF SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
HEUVEL GRAVER IN KAS-LOODS SBB 1952.© Stm./www.gluckauf.nl
1952.GAS HOUDERS SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
1952.COMPRESSOR HAL GAS SCHEIDING SBB.© Stm./www.gluckauf.nl
De productie zakken van de SBB worden ingeladen in de wagons. Zie op de vorkheftruck de letters staan SM ( Staatsmijn Maurits ), de foto is uit 1955.© Spies/gluckauf.