Steenberg van de Oranje Nassau 2.

 

Steenbergen zijn ontstaan door de winning van steenkool. De steenkool die werd gedolven moest bovengronds gescheiden worden van de stenen die mee omhoog kwamen. Dit gebeurde door de zogenaamde leesjongens aan de leesband en door het wassen van de kolen. De stenen werden gestort en zo ontstond de steenberg. Een steenberg is dus een ophoping van mijnsteen.

 

( foto's niet kopiëren i.v.m. auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl