Bidprentjes van verongelukte mijnwerkers van de O.N. 3 Mijn.

( foto's niet kopiëren i.v.m. auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl