Haven Stein.

Eind jaren 40 is men begonnen met de aanleg van de haven van Stein. De haven is ontstaan uit een verbreding van het Julianakanaal en heeft de beschikking over een loswal van 1800 meter en tevens beschikt de binnenhaven over 3 hectare spooremplacement met 5 opstelsporen met een lengte van 700 meter. De haven werd vooral gebruikt door de Staatsmijnen voor het vervoer van steenkolen en cokes over water. Later toen de Staatsmijnen zich meer gingen toeleggen op de chemie werd er bijvoorbeeld ook kunstmest vervoerd en werden er pijpleidingen aangelegd voor het transport en vervoer van bijvoorbeeld koolwaterstoffen en gasvormige of tot vloeistof verdichte gassen. De haven van Stein heeft een netto omvang van 42 hectare. De haven bestaat uit de volgende havens: 1. Overlaadhaven (bulkgoederen) 2. Vloeistofhaven 3. Gashaven 4. Binnenhaven (bulk en zware lading). 

 

( foto's niet kopiëren ivm auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl

 

Haven Stein uit 1947. © Cals/ www.gluckauf.nl

 

Kraanmachinist Smeets op de kraan 2 op oever B. 7 meter boven de grond. Heeft een Hefvermogen van 6 ton. © Cals/ www.gluckauf.nl

 

Aanleg Haven in Stein in 1948.

© Staatsmijnen./ www.gluckauf.nl

 

Aanleg Haven in Stein in 1948.

© Staatsmijnen./ www.gluckauf.nl

 

Aanleg Haven in Stein in 1948.

© Staatsmijnen./ www.gluckauf.nl

 

Aanleg Haven in Stein in 1948.

© Staatsmijnen./ www.gluckauf.nl

 

Het laden van de vrachtschepen die in de haven van Stein liggen. Als je goed kijkt zij je op de grote grijpers staan SM ( Staatsmijn Maurits ).

© Niet bekent / www.gluckauf.nl

 

Haven Stein.

© www.gluckauf.nl

 

Haven Stein. Luchtfoto.

© www.gluckauf.nl

 

Haven Stein.

© www.gluckauf.nl

 

Haven Stein. Het vullen.

© www.gluckauf.nl

 

Haven Stein.

© www.gluckauf.nl

 

Haven Stein.

© www.gluckauf.nl

 

Haven Stein.

© www.gluckauf.nl

 

Haven Stein.

© www.gluckauf.nl

 

Haven Stein.

© www.gluckauf.nl

 

Haven Stein.

© www.gluckauf.nl

 

Haven Stein.

© www.gluckauf.nl

 

Haven Stein.

© www.gluckauf.nl

 

Haven Stein.

© www.gluckauf.nl

 

Haven Stein.

© www.gluckauf.nl

 

Haven Stein.

© www.gluckauf.nl

 

Haven Stein.

© www.gluckauf.nl

 

Haven Stein.

© www.gluckauf.nl