Staatsmijn Emma.

De Staatsmijn Emma lag in Treebeek ( Hoensbroek ) en had 4 schachten. De diepste schacht ging tot een diepte van 980 meter. De aanleg begon in 1908 en het was de tweede mijn van de Staatsmijnen. De mijn opende in 1911 en sloot in 1973. De totale productie bedroeg 109.032.000 ton steenkool. De steenkool was gasrijk en dus geschikt voor cokes en gasproductie. Tevens werd er in 1914 bij de Staatsmijn Emma een cokes fabriek aangelegd.

 

( foto's niet kopiëren i.v.m. auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl