A.M.F.

 

Het AMF is een pensioenfonds voor de mijnwerkers en is opgericht op 16 augustus 1918. Het AMF kende pensioenen en invaliditeitspensioenen toe aan arbeiders die niet meer in staat waren ondergrondse mijnarbeid te verrichten. Het AMF regelde ook dat leden en hun betrekkingen geldelijke uitkeringen en geneeskundige hulp verrekend kregen. Het gebouw van het AMF staat aan de Akerstraat te Heerlen en het gebouw bestaat nog steeds. Als U naar beneden scrolt ziet U foto's & een link naar onze verzameling over A.M.F.


( foto's niet kopieën ivm auteurs rechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl

 

Trappen huis van de AMF gebouw 1948.

© Driessen/www.gluckauf.nl

 

Foto kaart luchtfoto van het hoofdkantoor van het Algemeen Mijnwerkersfonds. 1948.

© K.L.M./www.gluckauf.nl

 

Akerstraat. Hoofdkantoor van het Algemeen Mijnwerkersfonds

© Agtmaal./www.gluckauf.nl

 

AMF gebouw uit de begin jaren zestig.

© Werner./www.gluckauf.nl