Reddingsbrigade.

 

Iedere steenkolenmijn in Limburg had zijn eigen reddingsbrigade. De reddingsbrigade bestond uit een selecte groep die gekozen was uit alle lagen van de mijn zoals houwers, schietmeesters, beambten, enz. De maximum leeftijd van de manschappen was 45 jaar en men moest ieder jaar een zware medische keuring ondergaan. Uiteraard moest er ook geoefend worden en dat deed men iedere maand, bovengronds in een rookkamer, in de leermijn, maar ook ondergronds. Naast de praktische oefeningen was er ook veel theorie en EHBO. Elke ploeg bestond uit 5 a 6 manschappen en een ploegcommandant. De zogenaamde "leider van de reddingsbrigade" had de algehele leiding over de ploeg. Bij de Staatsmijnen had men de beschikking over het Draeger reddingstoestel BG, model 160A. Dit toestel weegt zo'n 17 kilo en had de beschikking over een voorraad van 300 liter zuurstof die zich onder een druk van 150 atmosfeer bevind. De gebruiksduur van dit toestel was 2 uurá 3 uur. Het is een "kringloop" toestel en dat wil zeggen dat de ademlucht tot een kringloop wordt gedwongen door de longwerking zodat er steeds gebruik werd gemaakt van dezelfde lucht. De drager heeft dus qua ademhaling niet te maken met zijn omgeving, hetgeen hem in staat stelde door te dringen tot elke plaats. In het kort komt de werking van het toestel hier op neer: bij de inademing halen de longen de zuurstof uit de ingeademde lucht en geven er koolzuur voor terug. Bij uitademing passeert de lucht een alkalipatroon en daar alkali de eigenschap bezit koolzuur op te nemen, is de lucht weer geschikt om in te ademen, vooropgesteld dat er verse lucht aan wordt toegevoegd. Voor dit laatste draagt de zuurstofcilinder zorg. Het spreekt vanzelf dat de toestellen zich dienden te onderwerpen aan een geregelde en zeer nauwgezette controle van het personeel in het reddingsgebouw. Niets mocht aan het toeval worden overgelaten en zelfs het kleinste mankementje dat de reddingsman in zijn verantwoordelijke taak zou kunnen storen, moest worden verholpen. De reddingsbrigades van elk van de 4 Staatsmijnen hadden de beschikking over ongeveer 33 reddingstoestellen. Hier onder ziet u foto's die betrekking op de reddingsbrigade.

 

( foto's niet kopiëren ivm auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl

 

Zeer unieke miniatuur, hand gemaakt reddingstoestel van het model Draeger BG, model 160A. Is afkomstig uit Hongarije uit 1956. Examen project.                   © www.gluckauf.nl

 

E.H.B.O deken container.

© www.gluckauf.nl

 

Compleet pak van de Reddingsbrigade. 

© www.gluckauf.nl

 

Een draagbaar die werd gebruikt door de redingsbrigade. Deze kon in een speciale wagon getranspoteerd worden.

© www.gluckauf.nl

 

Leren persluchtmasker. Dit model heeft nog gekleurde glaasjes.Dit zijn de verlopers van de persluchtmaskers die van rubber werden gemaakt. Deze is afkomstig van de Staatsmijnen.

© www.gluckauf.nl

 

Leren persluchtmasker. Dit zijn de verlopers van de persluchtmaskers die van rubber werden gemaakt. Deze is afkomstig van de Staatsmijnen.

© www.gluckauf.nl

 

Persluchtmaskers die van rubber werden gemaakt. Deze is afkomstig van de Staatsmijnen.

© www.gluckauf.nl

 

Leren nek bescherming met helm. deze werd aan de helm vast gemaakt. Om de nek te beschermen. Deze leren beschermingen werden door de leden van de reddingsbrigade gedragen.

© K / www.gluckauf.nl

 

Helm van de Reddingsbrigade van de Mijn Willem-Sophia.

© www.gluckauf.nl

 

Helm van de Reddingsbrigade van de Staatsmijnen.

© www.gluckauf.nl

 

Leren nek bescherming deze werd aan de helm vast gemaakt. Om de nek te beschermen. Deze leren beschermingen werden door de leden van de reddingsbrigade gedragen.

© K / www.gluckauf.nl

 

Petlamp, die afkomstig is van de reddingsbrigade van de de Mijn Julia of Oranje Nassau Mijnen. Je ziet duidelijk op de petlamp staan RB 10. Dit staat voor Redding Brigade.

© K / www.gluckauf.nl

 

Dit is een seinhoorn. Leden van de reddingsbrigade hadden deze bij zich zodat ze konden laten horen dat ze er aankwamen, maar ook als ze zelf gevaar liepen. Zo konden ze laten horen waar ze waren in het donker.

© www.gluckauf.nl

 

Zuurstoffles voor reddingstoestel. 
Reddingskamer van de reddingsbrigade van Staatsmijnen Emma in 1952. Hier werden de flessen gevuld met zuurstof.

© www.gluckauf.nl

 

De binnenkant van het reddingstoestel met de alkali patroon, deze werd regelmatig vervangen. Het onderhoud van deze toestellen werd in het reddingsgebouw gedaan die special hiervoor was ingericht.

© www.gluckauf.nl

 

Dit is een onderdeel ( rugstuk) van de perslucht. Wat de mannen van de reddingsbrigade op de rug droegen.

© www.gluckauf.nl

 

Deze reddings stoel, werd gebruikt op de reddingstoestellen op te laden in de reddingskamer. Deze is afkomstig van de Staatsmijn Emma. Ze zijn behoorlijk zeldzaam! De rechter foto is uit 1952 de reddingsbrigade van de Staatsmijn Emma. Hier zie je de reddings stoelstellen.
© www.gluckauf.nl

 

Telefoon van de reddingsbrigade van de Staatsmijn Hendrik.

© www.gluckauf.nl

 

Zelfreder deze had elke man bij zich.

© www.gluckauf.nl

 

Reddingstoestel nummer 2 zonder het perslucht masker. Draeger reddingstoestel BG, model 160A. Dit toestel weeg zo'n 17 kilo. Afkomstig van de Staatsmijn Emma.

© www.gluckauf.nl

 

Reddingsstoel.  Draeger reddingstoestel BG, model 160A. Nummer 1. Afkomstig van de Staatsmijn Emma.

© Simons./ www.gluckauf.nl

 

Compleet reddingstoestel met zuurstofmasker en hoorn. Dit toestel is gebruikt en afkomstig van de voormalige Staatsmijn Emma in Hoensbroek. Dit toestel is tot begin jaren zeventig nog gebruikt op de Emma, aangezien er op de sticker van de alkali-patroon het jaartal 1972 staat (de Emma sloot immers in 1973).

© www.gluckauf.nl

 

De kast van de reddingtoestel  geopend. Na de Mijn sluiting in Nederland zijn veel reddingtoestel verkocht aan Duitsland. Deze is afkomstig van de Staatsmijn Hendrik.

© www.gluckauf.nl

 

Reddingtoestel M.R. 2. Dit model werd in de laatste jaren van de Mijnbouw in Limburg aan gekocht. Deze is afkomstig van de Oranje Nassau Mijnen. En werd na de mijnsluiting aan een Duitse Mijn verkocht.

© www.gluckauf.nl