K.V.M. katholieke verenging van Mijnbeambten.

( foto's niet kopiëren i.v.m. auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl

 

Bewijs van lidmaatschap K.V.M.

© www.gluckauf.nl

 

Bewijs van lidmaatschap K.V.M.

© www.gluckauf.nl