Promotie materiaal.

Hieronder ziet U diverse voorbeelden van promotie materiaal die afkomstig zijn van de chemische tak van de Staatsmijnen. Dit promotie materiaal werd o.a. gebruikt op scholen. Het diende uiteraard ook om te promoten bij verschillende bedrijven zodat deze toendertijd nieuwe producten meer bekendheid kregen. De vroegere Staatsmijnen en het latere DSM zijn door de vele uitvindingen op het chemische bedrijf één van de marktleiders in de wereld van chemie geworden.

 

( foto's niet kopiëren i.v.m. auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl

 

Promotie materiaal en voorbeeldbuisjes van diverse kunststoffen die men maakte op de chemische tak van de Staatsmijn Maurits.

© www.gluckauf.nl

 

Doosje die als bescherming dient om de buisje te beschermen.

© www.gluckauf.nl

 

Diverse promotie voorbeeldbuisjes van diverse Polyetheen producten, die men maakte op de chemische tak van de Staatsmijn Maurits. Op de foto staan de buisjes in de verkeerde houders.

© www.gluckauf.nl