Geld.

Vaak werden afbeeldingen gebruik, die betrekking hadden op de mijnbouw. En werden dan ook afgebeeld op papier geld en munt geld.

 ( foto's niet kopiëren i.v.m. auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl

 

Noodgeld uit Duitsland.

© www.gluckauf.nl


 

Papiergeld uit voormalige Joegoslavië.

© www.gluckauf.nl