Concessie-grenspalen.

 Deze concessie-grenspalen stonden op de grens van steenkoolconcessies van de betreffende Mijn. tevens stonden ook palen die aan gaven waar iets in de grond zat. Bijvoorbeeld waar elektro kabels liepen, of waar buizen liepen van een betreffende Mijn. Veel van deze palen worden geruimd omdat ze in de weg staan. Gelukkig hebben we diverse palen kunnen krijgen van mensen waar deze op privé terrein staan.

( foto's niet kopiëren i.v.m. auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl 

 

Concessie-grenspaal van de Staatsmijnen. Deze palen wegen rond de 80 kg, en zijn 1,20 m hoog

© www.gluckauf.nl

 

Concessie-grenspaal van de Staatsmijnen. Deze paal kan je duidelijk zijn dat de geprobeerd hebben om deze stuk te slaan.

© www.gluckauf.nl

 

Dit is een paal van de Staatsmijnen. Met deze paal gaaf men aan waar elektro kabels liepen. Tekst: MOF 4 SIGN. Deze paal weegt rond de 80 kg en is 80 cm hoog.

© www.gluckauf.nl