O.V.S van de Mijn Julia.

 

Zoals elke mijn had de Julia ook zijn eigen OVS, de Julia had vanaf het jaar 1936 zijn eigen OVS, en op 4 juli 1947 ging de eerste spade in de grond voor een geheel nieuw OVS-gebouw. Op dinsdag 7 januari 1950 was de officiele opening. Het nieuwe OVS-gebouw kon 300 leerlingen herbergen en het was de OVS van zowel de Julia als ook de Laura mijn. Het gebouw had een grote hal met glazen deuren van waaruit een 68 meter lange gang liep. De gang was uitbundig verlicht en aan de muren hingen diverse mijn-foto's. Alle lokalen en ruimten waren vanuit deze gang te bereiken en alles was gelijkvloers. Het gebouw beschikte over 2 grote leslokalen, een voor algemeen vormend onderwijs en een voor mijnbouwkunde, 2 grote gymnastieklokalen, een voor algemene gymnastiek en een voor balspelen, 2 werkplaatsen, 2 kantoren, 2 privaten, een douche-cel en 2 kleedlokalen. In het souterain lag het schaftlokaal warin 2 troepen van 24 jongens tegelijkertijd konden schaften, de verwarmingsinstallatie, een kleedlokaal en een grote ruimte die bij slecht weer voor troepwerk dienst kon doen. Naast het OVS-gebouw lag een sportveld dat door de OVS-ers zelf was aangelegd. Het OVS-gebouw lag op een goede 100 meter van de beide schachten van de Julia.

( foto's niet kopiëren ivm auteursrechten, Auteurswet 1912 )

www.gluckauf.nl