Cokefabriek van de Staatsmijn Maurits.

 Deze lag in Lutterade. Vanaf 1938 waren er daar 7 batterijen gereed, met een verwerkingscapaciteit van 6000 ton per dag.

( foto's niet kopieën ivm auteurs rechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl

Werking cokesfabriek.

In een Cokesfabriek wordt de vetfijnkool in een meng, en maalinstallatie vermengd met fijnkool, afkomstig uit andere mijnen. Vervolgens gaat het mengsel naar de Carbonisatie-inrichting. Hier worden de kolen in lange en smalle ovenkamers, bestaande uit silicastenen of ander vuurvast materiaal, droog gedistilleerd. De tot batterijen samengebouwde ovens zijn dubbelwandig en worden met gas tot circa 1200 graden verhit,waardoor cokes en ruw gas ontstaan. De ovenkamers hebben aan de voor en achterzijde afneembare deuren. Boven op het ovendek bevindt zich per oven een aantal deksels, door welke de oven gevuld wordt met behulp van de bunkerwagen, die boven over de batterijen rijdt. Deze vulwagen wordt onder de kolentoren voorzien van een hoeveelheid vetfijnkool, boven de lege ovens gereden en geledigd. Het carbonisatieproces duurt ongeveer 24 uur en is een continu proces. Elke cokesovenkamer bezit een klimpijp,waardoor de vrijkomende gassen afgezogen en weggevoerd worden  naar de gasreinigingsinstallaties. Na afloop van de gaartijd worden de deuren aan beide kanten van de ovens weg genomen. Aan de achterzijde duwt de drukmachine met behulp van een ijzeren stang de inhoud van de oven leeg, in de gereedstaande bluswagen. Deze bezit een speciale constructie met een hellend vlak en beweegbare kleppen. de gloeiende cokes valt via een geleiding in deze bluswagen, die daarna onder de blustoren rijdt. Daar wordt de cokes met ongeveer 10 ton water geblust om verbranding te voorkomen, waardoor de karakteristieke en gigantische stoomwolken ontstaan. de cokes wordt op de een hellende vloer gestort en na uitdampen en plaatselijke handblussing nog gebroken en gezeefd op verschillende stukgrootten. Het gas wordt na intensieve reiniging voor industrieel en huishoudelijke gebruik verkocht. Een deel van het gas wordt in eigen bedrijf gebruikt voor de verwarming van de cokesovens. Bij de gasscheiding van het cokesovengas ontstaan onder andere waterstof, bij de luchtscheiding onder andere stikstof. De eigenlijke chemische processen zijn uiteraard veel gecompliceerde, zodat we hier nu niet verder op ingaan. 

Personeel van de cokesfabriek Maurits.

Overzicht bovengronds cokesfabriek Maurits.

NIEUW!

 

Medewerker aan het werk van de Cokesfabriek Maurits uit 1949.

© Cals / www.gluckauf.nl

Het voormalige Cokesfabriek van de Stm. Maurits uit 1939.© Oorthuys./www.gluckauf.nl
LUCHT FOTO COKESFABRIEK MAURITS 1944.© Stm./www.gluckauf.nl
LUCHT FOTO COKESFABRIEK MAURITS 1944.© www.gluckauf.nl
De Cokesfabriek van de Stm. Maurits uit 1945.© Aart./www.gluckauf.nl
COKES OP BLUS VLOER COKESFABRIEK 1945. © Stm./www.gluckauf.nl
Cokesoven. Het gas dat door de leidingen wordt afgevoerd wordt in de chemische bedrijven om gezet in reeks waardevolle stoffen.1946. © Driessen/www.gluckauf.nl
Gasleidingen cokesfabriek Maurits 1947. © Driessen/www.gluckauf.nl
Een blok van 25 ovens. De bovenste openingen zijn de overkamers in het midden de regeneratoren, daar onder de rookgaskanalen uit 1948.© Cals/www.gluckauf.nl
COKES VIA BLUS WAGEN OP BLUS HELLING COKESFABRIEK MAURITS.© Stm./www.gluckauf.nl
NIEUW! Emplacement cokesfabriek Maurits uit 1947.© Cals/www.gluckauf.nl
KOLEN TOREN COKESFABRIEK MAURITS 1949.© Stm./www.gluckauf.nl
Het blussen van cokes op Stm.Maurits.¢ www.gluckauf.nl
Treinen goederen treinen met kolen op het rangeerterrein van de cokesfabrieken bij de Stm.Maurits 10 april 1947.¢ www.gluckauf.nl
OVERZICHT STM.MAURITS 1949. LINKS COKEFABRIEK.© Stm./www.gluckauf.nl
Cokesfabriek van de Stm. Maurits, uit 1949. Deze fabriek bezat 564 ovens van ongeveer 10 ton verdeeld over acht batterijen.© Aart./www.gluckauf.nl
BLUS TOREN BATTERIJ COKESFABRIEK MAURITS 1951.© Stm./www.gluckauf.nl
OVERZICHT COKES BATTERIJEN COKESFABRIEK MAURITS 1952.© STM./www.gluckauf.nl
OVERZICHT COKESFABRIEK MAURITS EN STM.MAURITS 1952. © STM./www.gluckauf.nl
LEEG DRUKKEN COKES OVEN BATTERIJ COKESFABRIEK 1952.© Stm./www.gluckauf.nl