HOME. » PRIVÉ VERZAMELING. » Bibliotheek. » Instructie boeken.

 

Instructie boeken.

 

Mijnwerkers kregen af en toe een aanvullende cursus, als er bijvoorbeeld een nieuwe machine in gebruik werd genomen. Hieronder vind U diverse instructie boeken van diverse Mijnen.

( foto's niet kopiëren ivm auteursrechten, Auteurswet 1912 )

NIEUW!

InstructeboekjeHandleidingvoordereddingsbrigade.jpg
InstructeboekjeHandleidingvoordereddingsbrigade.jpg
InstructeboekjeHandleidingvoordeschiethouwer1.jpg
InstructeboekjeHandleidingvoordeschiethouwer1.jpg
InstructeboekjeHandleidingvoorhetschieten.jpg
InstructeboekjeHandleidingvoorhetschieten.jpg
InstructeboekjeHandleidingvoorploegbazeninpijlers.jpg
InstructeboekjeHandleidingvoorploegbazeninpijlers.jpg
InstructeboekjeHandleidingvoortreingeleiders.jpg
InstructeboekjeHandleidingvoortreingeleiders.jpg
InstructeboekjeAlgemenevoorwaardenvoordeuitvoeringvanwerktuigkundigewerken.jpg
InstructeboekjeAlgemenevoorwaardenvoordeuitvoeringvanwerktuigkundigewerken.jpg
InstructeboekjeBandbediening.jpg
InstructeboekjeBandbediening.jpg
InstructeboekjeBlazendopvullen.jpg
InstructeboekjeBlazendopvullen.jpg
InstructeboekjeBrandbeveiliging.jpg
InstructeboekjeBrandbeveiliging.jpg
InstructeboekjeDeveiligheidbijwegenwerken.jpg
InstructeboekjeDeveiligheidbijwegenwerken.jpg
InstructeboekjeHandleidingoveropslagengebruikvanpropaan.jpg
InstructeboekjeHandleidingoveropslagengebruikvanpropaan.jpg
InstructeboekjeAlgemeneveiligheidsvoorschriftenvoordeondergrondsearbeiders1.jpg
InstructeboekjeAlgemeneveiligheidsvoorschriftenvoordeondergrondsearbeiders1.jpg
InstructeboekjeAlgemeneinstructiebijuitbrekenvanbrandofexplosieindemijn.jpg
InstructeboekjeAlgemeneinstructiebijuitbrekenvanbrandofexplosieindemijn.jpg
InstructeboekjeAlgemeneveiligheidsvoorschriftenvoordebovengrondsewerklieden.jpg
InstructeboekjeAlgemeneveiligheidsvoorschriftenvoordebovengrondsewerklieden.jpg
InstructieboekjeBeiendoorstroomkolenbreker.jpg
InstructieboekjeBeiendoorstroomkolenbreker.jpg
InstructieboekjeVoorschriftenvoordemonsternemingenhetonderzoekvanvastebrandstoffen.jpg
InstructieboekjeVoorschriftenvoordemonsternemingenhetonderzoekvanvastebrandstoffen.jpg
InstructeboekjeRichtlijnenvoorvergunningsvoorwaarden.jpg
InstructeboekjeRichtlijnenvoorvergunningsvoorwaarden.jpg
InstructeboekjeRoofwerkzaamhedeninsteengangenengalerijen2.jpg
InstructeboekjeRoofwerkzaamhedeninsteengangenengalerijen2.jpg
InstructeboekjeVoorschriftenvoorresonendievoorhetgebruikenvaneenbenzinelampindeondergrondsewerkenzijnaangewezen.jpg
InstructeboekjeVoorschriftenvoorresonendievoorhetgebruikenvaneenbenzinelampindeondergrondsewerkenzijnaangewezen.jpg
InstructeboekjeWatiederebovengrondermoetweten.jpg
InstructeboekjeWatiederebovengrondermoetweten.jpg
InstructeboekjeWatiedereondergrondermoetwetenoverstofbestrijding.jpg
InstructeboekjeWatiedereondergrondermoetwetenoverstofbestrijding.jpg
InstructeboekjeWerkmetverstanddusveilig.jpg
InstructeboekjeWerkmetverstanddusveilig.jpg
Instructievoorinspectie-personeelbijhetpersonenvervoerdoorschachtentijdensentenbehoevevanhetafdiependaarvan.jpg
Instructievoorinspectie-personeelbijhetpersonenvervoerdoorschachtentijdensentenbehoevevanhetafdiependaarvan.jpg
InstructeboekjeOngevallenbestrijding.jpg
InstructeboekjeOngevallenbestrijding.jpg
InstructeboekjeOogbescherming1.jpg
InstructeboekjeOogbescherming1.jpg
InstructeboekjeOp-enneerbraken.jpg
InstructeboekjeOp-enneerbraken.jpg
InstructeboekjeHazenkleverschraperinstallatiedeel1.jpg
InstructeboekjeHazenkleverschraperinstallatiedeel1.jpg
InstructeboekjeHazenkleverschraperinstallatiedeel2.jpg
InstructeboekjeHazenkleverschraperinstallatiedeel2.jpg
InstructeboekjeHetroveninsteengangengalerijenendoortochten.jpg
InstructeboekjeHetroveninsteengangengalerijenendoortochten.jpg
InstructeboekjeHijsenentransportvanzwaarmateriaal.jpg
InstructeboekjeHijsenentransportvanzwaarmateriaal.jpg
InstructeboekjeHulpverleningbijspoedeisendegevallenuit1970.jpg
InstructeboekjeHulpverleningbijspoedeisendegevallenuit1970.jpg
InstructeboekjeInstructieaanbouwploegmachinisten.jpg
InstructeboekjeInstructieaanbouwploegmachinisten.jpg
InstructeboekjeInstructievoorseingeversbijhetpersonenvervoerdoortussenschachten.jpg
InstructeboekjeInstructievoorseingeversbijhetpersonenvervoerdoortussenschachten.jpg
InstructeboekjeKettingtransporteurs.jpg
InstructeboekjeKettingtransporteurs.jpg
InstructeboekjeBlazendopvullen-1.jpg
InstructeboekjeBlazendopvullen-1.jpg
InstructeboekjeAlgemenevoorwaardenvoordeuitvoeringvanwerktuigkundigewerken-1.jpg
InstructeboekjeAlgemenevoorwaardenvoordeuitvoeringvanwerktuigkundigewerken-1.jpg
InstructeboekjeBandbediening-1.jpg
InstructeboekjeBandbediening-1.jpg