Medewerkers van de Oranje Nassau Mijn 1

( foto's niet kopiëren ivm auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl

 

Bovengrondse medewerkers van de ON 1, bij de aanleg van de schacht 3 uit 1908.

© M. Vervoort/www.gluckauf.nl

 
Mijnmetersafdeling van de ON 1 uit 1 april 1909. 
Rechts hurkend op de foto M.J.H. Lindelauf werd later mr- opzichter bij de opmetingen bij de staatsmijnen.
2e van links op de foto is de toenmalige mijnmeter P.J. Ruland en de 3e van lins de hulpmijnmeter H. Zuketto . Links J . Kockelkorn helper opmetingen, later werd hij schachthouwer op de ON 2.
© Cals/www.gluckauf.nl

 

Houwer van de ON 1 de heer Wilbrink uit 1947. © Cals/www.gluckauf.nl

 

R.H. Verstraeten 1948,houwer van de ON 1. © Cals/www.gluckauf.nl

 

R.H. Verstraeten 1948,houwer van de ON 1. © Cals/www.gluckauf.nl

 

Mijnwerker van de O.N.1 vervoerd perslucht buizen en waterbuizen. © O.N. / www.gluckauf.nl

Houwers van de O.N. Mijn.

NIEUW!

 

Geslaagde Houwers van de O.N. Mijnen. De foto is uit 1949. © Driessen / www.gluckauf.nl

NIEUW!

 

28 nieuwe geslaagde houwers van de O.N. Mijnen. Met hun vrouwen / verloofde. Foto is uit 1949. © Driessen / www.gluckauf.nl

Diverse overzicht foto's O.N. 1.