Reddingsbrigade Staatsmijn Emma.

Iedere steenkolenmijn in Limburg had zijn eigen reddingsbrigade. De reddingsbrigade bestond uit een selecte groep die gekozen was uit alle lagen van de mijn zoals houwers, schietmeesters, beambten, enz. De maximum leeftijd van de manschappen was 45 jaar en men moest ieder jaar een zware medische keuring ondergaan. Uiteraard moest er ook geoefend worden en dat deed men iedere maand, bovengronds in een rookkamer, in de leermijn, maar ook ondergronds. Naast de praktische oefeningen was er ook veel theorie en EHBO. Elke ploeg bestond uit 5 a 6 manschappen en een ploegcommandant. De zogenaamde "leider van de reddingsbrigade" had de algehele leiding over de ploeg. Bij de Staatsmijnen had men de beschikking over het Draeger reddingstoestel BG, model 160A. Dit toestel weegt zo'n 17 kilo en had de beschikking over een voorraad van 300 liter zuurstof die zich onder een druk van 150 atmosfeer bevind. De gebruiksduur van dit toestel was 2 uurá 3 uur. Het is een "kringloop" toestel en dat wil zeggen dat de ademlucht tot een kringloop wordt gedwongen door de longwerking zodat er steeds gebruik werd gemaakt van dezelfde lucht. De drager heeft dus qua ademhaling niet te maken met zijn omgeving, hetgeen hem in staat stelde door te dringen tot elke plaats. In het kort komt de werking van het toestel hier op neer: bij de inademing halen de longen de zuurstof uit de ingeademde lucht en geven er koolzuur voor terug. Bij uitademing passeert de lucht een alkalipatroon en daar alkali de eigenschap bezit koolzuur op te nemen, is de lucht weer geschikt om in te ademen, vooropgesteld dat er verse lucht aan wordt toegevoegd. Voor dit laatste draagt de zuurstofcilinder zorg. Het spreekt vanzelf dat de toestellen zich dienden te onderwerpen aan een geregelde en zeer nauwgezette controle van het personeel in het reddingsgebouw. Niets mocht aan het toeval worden overgelaten en zelfs het kleinste mankementje dat de reddingsman in zijn verantwoordelijke taak zou kunnen storen, moest worden verholpen. De reddingsbrigades van elk van de 4 Staatsmijnen hadden de beschikking over ongeveer 33 reddingstoestellen. 

 

( foto's niet kopiëren ivm auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.n

 

De reddingsman heeft zijn masker opgezet. Toestellenwachter J. Roolant controleert of het goed aansluit aan het gezicht. Het masker mag nl. niet afblazen bij onder of bovenstuk van minstens 10 cm waterkolom. Foto is uit 1949. © Driessen/www.gluckauf.nl

 

De ploeg is klaar voor de oefening. De Dreager reddingstoestel, dat de reddingsman onafhankelijk maakt van de omringende lucht, is vastgegespt en de rubber ademslangen zijn bevestigd. Algemene inspectie door brigadeleider Huitema. Foto is uit 1949. © Driessen/www.gluckauf.nl

 

Telefoneren met een masker op is niet gemakkelijk . In de leermijn, waar we een reddingsploeg van Stm. Emma hier zien oefenen met een veldtelefoon, doen ze daarvoor de nodige ervaring en handigheid op. Foto is uit 1949. © Driessen/www.gluckauf.nl

 

Van de leermijn naar de steenstort, waar een slachtoffer op de draagbaar tegen een steile helling omhoog moet worden getrokken . Een zware ademhalingsoefening. De ploegleider laat zien hoe men een goede knoop legt. De foto is uit 1949. © Driessen/www.gluckauf.nl

 

Bij het vervoer langs de helling , door los gesteente wordt de ploeg gehard tegen transportmogelijkheden , die zich ook ondergronds kunnen voordoen . De foto is uit 1949. © Driessen /www.gluckauf.nl

 

In het reddingsgebouw wordt de training voortgezet . Voor het binnengaan in de rookkamer controleert de ploegleider de alkali - patroon die de uitgeademde lucht zuivert van koolzuur en waterdamp. De patroon moet warm aanvoelen; is ze koud, dan moet ze direct verwisseld worden. De foto is uit 1949. © Driessen/www.gluckauf.nl

 

In de rookkamer heeft o.a. Een oefening aan het trektoestel plaats . Het aantal rukken wordt elektrisch geregistreerd . De foto is uit 1949. © Driessen/www.gluckauf.nl

 

Het beklimmen van een oefen opbraak, uit 1949. © Driessen/www.gluckauf.nl

 

Hoe de manschappen van de reddingsbrigade geregeld en intensief trainen om berekend te zijn voor hun moeilijke taak. Een reddingsman van de Stm. Emma neemt in volle uitrusting , een steile oefentocht. Uit 1949. © Driessen/www.gluckauf.nl

 

Na de oefening drinken de mannen een stevige beker melk in de reddingskamer. Uit 1949. © Driessen/www.gluckauf.nl