Cokesfabriek van de Staatsmijn Emma.

Cokes is steenkool waar door verhitting het gas uit is verwijderd. Dit gebeurde bij temperaturen tussen 900 graden en 1100 graden Celsius. De cokes werd onder andere gebruikt in de hoogovens. Het gas wat vrijkwam bij de verhitting werd na een aantal reinigingsstappen veelal in de energiewinning gebruikt.Tijdens deze reinigingsstappen werden ook stoffen als ammoniak, zwavelwaterstof, benzeen, tolueen en xyleen gewonnen en werd dus gebruikt in de chemische industrie. Op het terrein van de Staatsmijn Emma stond een grote cokes fabriek. In oktober 1954 werd een nieuwe cokes fabriek geopend en deze had de naam "Cokes Fabriek Emma 2" en deze lag in de plaats Beek.
 

( foto's niet kopiëren ivm auteursrechten, Auteurswet 1912 )

© www.gluckauf.nl